Konkurs – Wągrowiec


Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zdegradowanych obszarów miejskich aktywizacji terenów pokolejowych w centrum Wągrowca.
 
Zamawiający i Organizator:
Gmina Miejska Wągrowiec – Urząd Miejski
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a
tel.: 67 262 15 22 
fax: 67 262 03 25
 
Pełnomocnik Zamawiającego:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
61 – 772 Poznań, Stary Rynek 56
tel/fax.: 0 – 61/ 852 00 20
 
Przedmiot konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, w części realizacyjny.
 
Przedmiotem konkursu jest  opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w centrum Wągrowca – w tym aktywizacji terenów pokolejowych, zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej, między ulicami: Kościuszki, Jeżyka, Przemysłową, Pałucką, Janowiecką i Kolejową.  
Należy zaproponować rozwiązania przestrzenne dla tego terenu zawierające nową zabudowę, adaptację istniejących budynków, przestrzeń publiczną, rozwiązania komunikacyjne – drogowe i parkingowe.
Należy opracować koncepcję modernizacji zabytkowego budynku dworca PKP wraz z szeroko rozumianym  otoczeniem, stanowiącym tzw. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne – plac przed dworcem po stronie południowej, połączenie z dworcem PKS, parkingi.
To ostatnie zagadnienie konkursu ma charakter realizacyjny ( na podstawie nagrodzonego opracowania konkursowego zostanie powierzone wykonanie projektu realizacyjnego).
 
Harmonogram konkursu:
ogłoszenie konkursu: 24 lutego 2012 r.
ostateczny termin składania wniosków do 22 marca 2012 r.
ogłoszenie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie: 27 marca 2012 r.
składanie pytań konkursowych do 16 kwietnia 2012 r.
udzielenie odpowiedzi na pytania: 20 kwietnia 2012 r.
termin składania prac konkursowych: 15 czerwca 2012 r.
ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa:29 czerwca 2012 r. 
      
Sąd Konkursowy:
Przewodniczący Sądu:
– prof. arch. Marian Fikus ....................... SARP Poznań, członek WOIA RP
Członkowie:
– p. Grzegorz Kamiński  ......................... Z-ca Burmistrza Miasta Wągrowca
– arch. Szymon Weyna ........................... Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury,
Architektury i Ekologii Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, członek WOIA RP
– p. Leszek Zdrzałka ............................... Przewodniczący Komisji Rozwoju
Rady Miejskiej w Wągrowcu
– arch. Jacek Bułat................................... SARP Poznań, członek WOIA RP 
– arch. Grzegorz Cencek.......................... SARP Poznań, członek WOIA RP
– sędzia referent
– arch. Katarzyna Wrońska...................... SARP Poznań, członek WOIA RP
– sekretarz organizacyjny
 
 
Nagrody:                                                 
I nagroda 60.000  złotych + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu „Rewitalizacja budynku dworca PKP i jego otoczenia oraz budowa parkingu” (parking naziemny)
 
II nagroda  25.000  złotych
III nagroda 10.000  złotych
oraz
Wyróżnienia 15.000 złotych  do podziału wg uznania Sądu.
 
Dostępność regulaminu konkursu – materiałów konkursowych:
Komplet materiałów konkursowych w cenie 150 zł. brutto  dostępny jest w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – w Sekretariacie SARP Oddział w Poznaniu –
w  poniedziałki, środy, piątki od 9.00 do 15.00; wtorki, czwartki od 15.00  do 20.00 .
Komplet materiałów konkursowych będzie można otrzymać bezpośrednio w Sekretariacie lub za zaliczeniem pocztowym od dnia ogłoszenia konkursu. Przekazywany będzie uczestnikowi konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia na pisemny wniosek o jego przekazanie.
 
Sekretarz organizacyjny konkursu:
arch. Katarzyna Wrońska