Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie


Zamawiający: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.
Organizator: Zamawiający powierza prace polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Opole, Rynek 5-6/5, 40-015 Opole.
Przedmiot konkursu: przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi.
Terminy:
27.01.2012 - ogłoszenie Konkursu
do dnia 17.02.2012 - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do dnia 22.02.2012 - zaproszenia - dopuszczenia do udziału w Konkursie
do dnia 24.02.2012 - składanie pytań dot. Regulaminu Konkursu
do dnia 01.03.2012 - odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu
do dnia 24.04.2012r. do godz. 16 - składanie prac konkursowych
dnia 07.05.2012r. godz. 14 - ogłoszenie wyników Konkursu
09.05.2012 - dyskusja pokonkursowa
do dnia 30.05.2012 - wypłacenie nagród pieniężnych
do dnia 30.05.2012 - zaproszenie do negocjacji autora/zespołu autorskiego nagrodzonego I. nagrodą
do dnia 15.06.2012 - podpisanie umowy z autorem/zespołem autorskim nagrodzonym I. nagrodą
do dnia 20.12.2012 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie pkt. 5
Nagrody:
I nagroda – 30.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na

opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w pkt. 5 Regulaminu Konkursu
II nagroda – 20.000 zł
III nagroda – 10.000 zł
Wyróżnienia – łącznie 10.000 zł
Sąd konkursowy:
1. Piotr Gajewski – przewodniczący – SARP Kraków

2. Piotr Walach – Nysa
3. Aloizy Tomiczek – Nysa
4. Dariusz Grabowiecki – Nysa
5. Iwona Solisz – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
6. Marcin Major – SARP Wrocław
7. Marek Nowacki – sędzia referent – SARP Opole
 
W sprawach organizacyjnych związanych z konkursem należy kontaktować się z Sekretarzem Organizacyjnym:
Kaliną Bronowicką, tel. 790 859 329, 77 454 19 35, e-mail: opole@sarp.org.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.sarp.opole.pl
Lista uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: