Konkurs SARP nr 950


Konkurs architektoniczny, jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy północno-zachodniego kwartału przyrynkowego STAREGO MIASTA KWIDZYNA wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
 

Zamawiający:Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kwidzynie sp. z o.o. 
Organizator:  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział "Wybrzeże" w Gdańsku
Sekretarz konkursu: Barbara Wilemborek, tel. + 48 58 301 41 52, e-mail: gdansk@sarp.org.pl
Terminarz konkursu:  składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 28.02.2012 do godz. 17.00; składanie prac konkursowych - 07.05.2012 do godz. 17.00.

Szczegółowe informacje nt. konkurs dostępne są na stronie: http://gdansk.sarp.org.pl/pokaz.php?id=273
 
Informacja o Uczestnikach zakwalifikowanych do udziału w konkursie