Wyniki konkursu na Muzeum Ruchu Harcerskiego w Krakowie


 
I nagroda 25.000 zł
oraz zaproszenie Uczestnika do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki
 
  
Zespół:
Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie
 
Nagrodę przyznano za:
- bardzo dobre wpisanie się w teren z zachowaniem istniejących walorów jego ukształtowania w kontekście i relacji z budynkiem fortu oraz minimalną ingerencję w działkę w obrębie przedpola fortu,
- prawidłowe powiązanie nowej kubatury z zabytkowym fortem, umożliwiające pełną rewaloryzację zabytku,
- prawidłowe i czytelne zaprojektowanie przestrzeni publicznej na styku budynków fortu i projektowanej nowej części, co dało w efekcie bardzo dobre powiązania funkcjonalne obu obiektów i elastyczną propozycję układu sal wystawienniczych,
- dużą otwartość na możliwości aranżacji w terenie elementów zagospodarowania biwakowego w formie utworzenia stanicy harcerskiej.
Zalecenia pokonkursowe:
- w związku z zastrzeżeniem dotyczącym zastosowania płaskiego stropodachu i przeszklenia dziedzińca, konieczne jest w docelowym opracowaniu nachylenie przekrycia obiektu zgodnie z pierwotnym nachyleniem wału osłaniającego koszary bojowe fortu.
 
II nagroda- 15.000 zł
Zespół:
Studio Architektoniczne Wojciech Kozub
Wojciech Kozub, Kinga Nowak-Mazur, Tomasz Mazur, Ewa Świąder-Kozub
 
Nagrodę przyznano za:
- usytuowanie nowego obiektu na zewnątrz fosy pozwalającej na pełną rewitalizację zabytkowego fortu wraz z otoczeniem,
- formę nowego budynku harmonizującego z bryłą i elewacjami fortu,
- interesujące wykorzystanie fosy do funkcji rekreacyjnej, co dodatkowo ogranicza ingerencję w przedpole fortu,
- prawidłowe połączenie nowego obiektu szerokim wyjściem na okrąg fosy i przedpol,
- utrzymanie charakteru budownictwa militarnego,
- rozwiązanie gwarantujące pełną dostępność do każdej części fortu.
Mankamentem pracy jest brak czytelnego połączenia funkcjonalnego obu obiektów.
 
III nagroda - 10.000 zł
Zespół:
KKM Kozień Architekci
M.Kozień, M.Kozień-Woźniak, K.Kozień-Kamecka
 
Nagrodę przyznano za:
- interesujące i wrażliwe plastycznie rozwiązanie architektoniczne nawiązujące do tradycji harcerskich,
- prawidłowe powiązanie funkcjonalne pomiędzy obiektem fortu, a nowoprojektowaną kubaturą,
- dyskretne wpisanie obiektu oraz elementów zagospodarowania w teren opracowania,
- zaletą pracy jest lokalizacja obiektów w najbardziej obecnie zdegradowanej południowo-wschodniej części działki; od strony fortu jest niemal niewidoczna, choć z nim powiązana,
- niekonwencjonalne formy nie ingerują w zabytek.
Wątpliowści budzi skomplikowana konstrukcja, mogąca podnieść znacznie koszty realizacji kompleksu oraz utrudnienie aranżacji przestrzeni wystawienniczej.
 
Wyróżnienie - 5.000 zł
Zespół:
Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci Spółka Partnerska
 
Nagrodę przyznano za:
- szerokie włączenie widoków istniejącej zieleni w przestrzeń ekspozycyjną,
- za usytuowanie obieków na zewnątrz fosy nie ingerujących w zabytek,
- otwarcie się przeszkleniami na zabytkową zieleń forteczną,
- trafne rozwiązania komunikacyjne, w tym dyskretne połączenie obszarów fortu i nowej kubatury muzeum.
Zastrzeżenie budzi dość wąski łącznik prowadzący do budynku fortu, utrudniający rozwiązanie tam funkcji ekspozycyjnej.
 
Wyróżnienie - 5.000 zł
Zespół:
Piotr Żuraw, Michał Mrzewa, Agnieszka Ksycka
 
Nagrodę przyznano za:
- stworzenie zwartego i harmonijnego zespołu obiektów starej części fortu oraz nowego pawilonu,
- intensywne wykorzystanie fosy i terenu po jej zewnętrznej stronie,
- zachowanie czytelnego rozdzielenia stylistycznego obu form, zarówno w obrębie zewnętrznym jak i wewnętrznym.
Zastrzeżenie budzi wysokość nowego obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie fortu - zbyt duży kontrast.