Konkurs na rewitalizację Alei Róż i Placu Centralnego


Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, ideowy
na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej w osi Alei Róż i Placu Centralnego w Nowej Hucie
  
Zamawiający: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 616 1548, faks: 12 616 1717
 
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
05.09.2011, godzina 14:00
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UMK, Dziennik Podawczy pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, tel. 12 616 173912 616 1536, faks: 12 616 1717
 
Termin i miejsce składania prac konkursowych:
15.11.2011
Miejsce zostanie wskazane przez organizatora uczestnikom zaproszonym do złożenia prac konkursowych
 
Nagrody:
  I nagroda - 40 000 zł
 II nagroda - 25 000 zł
III nagroda - 15 000 zł
Dodatkowo przewiduje się wyróżnienia na łączną kwotę 20 000 zł dla uczestników, których prace konkursowe zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy.