Konkurs na Muzeum Ruchu Harcerskiego w Krakowie


Opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Ruchu Harcerskiego na nieruchomości zabudowanej Fortemnr 52 a „Łapianka” w Krakowie wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia.Utworzenie MRH na terenie Fortu 52a ma doprowadzić do rewitalizacji obszaru i mieści się w działaniachna rzecz odnowienia i ożywienia całego obszaru Twierdzy Kraków. Powinien powstać teren z zieleniązagospodarowaną typu parkowego, w części poza kubaturowymi obiektami muzeum, z przestrzenią otwartą dlamieszkańców jako miejsce spacerów i rekreacji.W zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić Park „Obóz Harcerski”, dojazdy, parking dla autokarów,samochodów osobowych, w szczególności dla rowerów, oświetlenie, oraz część socjalno bytową (toalety,łazienki, kuchnia) wraz z zapewnieniem zasilania w prąd dla części obozowo-biwakowej.Architektura MRH jest determinowana istniejącym obiektem Fortu 52a wraz z formami ziemnymi(obwałowaniami) z uwzględnieniem funkcji muzeum. Organizacja przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznejpowinna uwzględniać wszystkie walory architektury fortecznej i łączyć funkcje obiektu w zakresie historii, kulturyi edukacji z wypoczynkiem, czasem wolnym i rekreacją.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Fortu 52a „Łapianka”, ok. 100-150 m na południe odul. Fortecznej w Krakowie. Teren inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 576/4, obręb 68 jednostkaewidencyjna Podgórze stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków. Inwestycja zlokalizowana jest w terenieotoczonym niezagospodarowaną zielenią, w sąsiedztwie niskiej zabudowy mieszkalnej. Cały obszar fortu ijego otoczenie zajmuje działkę o powierzchni 40 530 m2. Na terenie znajduje się szereg obiektów wtórniewybudowanych, naruszających substancję zabytkową fortu: wiata portierni przy wjeździe, metalowe zbiorniki nabloku koszar, nadbudowa nad galerią strzelecką, baraki przy koszarach, budynek na wale. Wszystkie wtórneobiekty oprócz budynku stacji trafo zostaną wyburzone.Realizacja założeń MRH wymaga łącznej powierzchni użytkowej w granicach 3 500 m² oraz ok. 20 000m² w terenie zielonym otaczającym budynek muzeum. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje funkcjepodstawowe, uzupełniające i towarzyszące, niezbędne do realizacji misji i programu MRH.

STRONA Z REGULAMINEM I ZAŁĄCZNIKAMI KONKURSOWYMI:

http://www.zbk.krakow.pl/aktualne_przetargi_na_zamowienia_publiczne/przetarg=558-konkurs_ko.html