IV Międzynarodowe Biennale


Związek Architektów Białorusi zaprasza młodych architektów do udziału w IV Międzynarodowym Biennale "Leonardo 2011 Award”, które odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Mińsku.
Konkurs organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Architektury i Budownictwa Białorusi, Komitetem Miasta Mińska, Międzyrządową Fundacją na rzecz Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Nauki i Kultury, Miedzynarodową Unia Architektów – UIA oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Unii Architektonicznych.
Biennale odbywa się w ramach Narodowego Festiwalu Architektury, a jego głównym celem jest rozpropagowanie osiągnięć młodych architektów z ostatnich trzech lat, jak również podkreślenie aktualnych trendów i ukazania dalszych perspektyw w architekturze.
Tegoroczny konkurs stanowi kontynuację poprzednich, uznanych edycji „Leonardo 2003”, „Leonardo 2005”, „Leonardo 2007”, „Leonardo 2009”.
Dalsze informacje ukazywać się będą na stronie Białoruskiego Związku Architektów www.bsa.by , ewentualne pytania należy kierować pod adres leonardo2011@tut.by