Wystawa pokonkursowa - Plac przed Muzeum Narodowym


Krakowski Oddział SARP zaprasza na wystawę pokonkursową:
 
Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie
 
 
Wernisaż
26 lipca 2011 g. 18:00
Galeria SARP
Kraków, Plac Szczepański 6
 
Wystawa
26 lipca – 15 sierpnia 2011r.
 
SARP Oddział Kraków prezentuje wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie. Sąd Konkursowy przyznał pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz dwa wyróżnienia.
 
I nagroda
autor: arch. Michał Bernasik
Z opinii Jury (fragment):
„Projekt najlepiej odpowiedział na określone w Regulaminie konkursu zadania i cele, zarówno kompozycyjne, jak eksploatacyjne, funkcjonalne i ekonomiczne. Przy użyciu stosunkowo skromnych środków tj. regularnych pasów posadzki opartych na module przestrzennym gmachu Muzeum zorganizowana została cała przestrzeń objęta zadaniem konkursowym, w podziale na plac frontowy – forum Muzeum, drugi, mniejszy plac zlokalizowany przed przyszłym nowym skrzydłem Muzeum – Forum Wyspiańskiego i część parkowo – rekreacyjna”.
 
II nagroda
autorzy: arch. arch. Michał Włoskowicz, Witold Opaliński, Katarzyna Lipska-Opalińska
Z opinii Jury (fragment):
„W pracy zwraca uwagę interesująca próba uformowania przestrzeni placu przed Muzeum Narodowym jako przestrzeni otwartej, pozbawionej wszelkich barier i ograniczeń. Głównym elementem na placu jest rzeźbiarsko potraktowana pochylnia wjazdu do garażu parkingowego, której zadaszenie zostało zręcznie zaprojektowane jako „odgięcie” lub „uchylenie” fragmentu posadzki placu”.
 
III nagroda
autorzy: arch. arch. Bartłomiej Pyrzyk, Jakub Turbasa, Wojciech Zagórski
Z opinii Jury (fragment):
Najważniejszym elementem nagrodzonej pracy jest rozległy plac, o regularnym wzorze posadzki i module 475 x 430 cm, wywiedzionym z modułu konstrukcyjnego budynku Muzeum. Za pomocą ograniczonych środków osiągnięty został związek przestrzenny muzeum i placu, podkreślony został monumentalny charakter architektury budynku i wzmocniony efekt oddziaływania obiektów i instalacji architektonicznych na placu.
 
Wyróżnienie równorzędne
autorzy: arch. arch. Maciej Jurkowski, Jarosław Kutniowski
Z opinii Jury (fragment):
Praca została wyróżniona za stworzenie placu, który w integralny sposób związany jest z architekturą budynku Muzeum Narodowego, oraz za przejrzystą dyspozycję funkcjonalno - przestrzenną terenu opracowania konkursowego.
 
Wyróżnienia równorzędne
autorzy: arch. arch. Borysław Czarakcziew, Sławomir Kogut, Maciej Kociołek, Mikołaj Iwańczuk, Kinga Trąbińska, Katarzyna Kowalska, Magdalena Budzoń, Magdalena Zygier
Z opinii Jury (fragment):
Praca została wyróżniona za stworzenie klarownej i zwartej struktury urbanistycznej przedpola Muzeum Narodowego, w oparciu o sekwencję - dziedziniec, plac mały i ogród sztuki. Powstałe założenie posiada wysokie walory funkcjonalne i przestrzenne.
 
Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę.
SARP Kraków