Zmiana Terminu Konkursu na Plac przed Muzeum Narodowym


Niniejszym informuje się uczestników konkursu o zmianie terminów konkursu, które ulegają przedłużeniu: termin nadsyłania pytań do 6.06.2011, termin udzielania odpowiedzi na pytania do 10.06.2011, nowy termin złożenia prac wyznacza się na poniedziałek, 13 czerwca 2011, do godz. 14.00, a termin ogłoszenia wyników konkursu wyznacza się na piątek, 17 czerwca 2011 o godz. 14.00. Miejsce złożenia prac i ogłoszenia wyników konkursu nie ulega zmianie – jest nim jest siedziba Muzeum Narodowego w Krakowie.