Ogłoszenie wyników konkursu Rzemieślnicza Szafrana


Data: 2011-04-08 16:30
I nagrodę w wysokości 30 000 zł przyznano pracy nr 06:
1. Za przyjazny układ urbanistyczny odpowiednio wpisujący się w tektonikę miasta.
2. Za zbieżny z oczekiwaniami układ i strukturę mieszkań.
3. Za język architektoniczny umożliwiający stosowną fleksybilność przekształceń kompozycji elewacji budynków.
 
II nagrodę w wysokości 20 000 zł przyznano pracy nr 13:
1. Za twórczą i konsekwentną interpretację egalitarnej, modernistycznej myśli urbanistycznej.
Jednocześnie Jury pragnie z satysfakcją docenić wyrazistość i konsekwencję wypowiedzi architektonicznej polemizującej z dominującą obecnie na rynku mieszkaniowym stylistyką przestrzeni.
 
III nagrodę w wysokości 10 000 zł przyznano pracy nr 02:
1. Za układ urbanistyczny atrakcyjny przestrzennie, tak wnętrza zespołu jak i w kontakcie
z istniejącym i przyszłym otoczeniem;
2. Za zróżnicowanie i zindywidualizowanie charakteru wnętrz urbanistycznych podwórek.
3. Za poprawne, logiczne rozwiązanie układów funkcjonalnych, przestrzennych mieszkań
i przestrzeni ogólnodostępnych.
 
Wyróżnienie honorowe przyznano pracy nr 17.
Za frapujący wdzięk architektury wsparty wysoką jakością opracowania.
 
Wyróżnienie honorowe przyznano pracy nr 19.
Za umiejętne wprowadzenie 8 kondygnacji, oryginalne formy balkonów oraz wysoki wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkalnej.
 
Wyróżnienie honorowe przyznano pracy nr 20.
Za otwartość i przejrzystość rozwiązań urbanistycznych oraz walory krajobrazowe.
 
AUTORZY PRAC:

1 NAGRODA (PRACA NR 06)
 
Zespół autorski:
Wojciech Conder
Aleksander Drzewiecki
Maciej Kowalczyk
Michał Tatjewski

2 NAGRODA( PRACA NR 13)
Atelier Loegler Sp. z o.o.

Zespół autorski:
Autor:
dr inż. arch. Romuald Loegler

Współpraca:
inż. Mateusz Bochnia
student arch. Mateusz Bocek
inż. Anna Kapłon
student arch. Tomasz Kondracki
student arch. Kinga Włodarczyk

3 NAGRODA (PRACA NR 02)
Projektor Architekci - Bylka, Lewandowski, Zmorka - S.C.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE (a) PRACA NR 17
 
Zespół autorski:
 
Piotr Gajewski
Piotr Biernat
Jakub Brański
Agata Halagarda
Olgierd Hawryluk
Marta Nowak
Łukasz Olma

WYRÓŻNIENIE HONOROWE (a) PRACA NR 19
Oleksy, Polaczek Architekci Sp. z o.o. Sp. kom.

arch Marek Oleksy – autor
arch Kamil Stecuła - współpraca autorska
arch Magdalena Buczek - współpraca autorska


WYRÓŻNIENIE HONOROWE (a) PRACA NR 20
Atelier 2 architekci Sp. z o.o.

Zespół autorski:
Autorzy:
mgr inż. arch. Jan Kucza - Kuczyński
prof. inż. arch. Konrad Kucza - Kuczyński
mgr inż. arch. Agata Wąsowska
stud. arch. Jerzy Ossoliński

Współpraca:
mgr inż. arch. Wojciech Wierzbowski


Serdecznie zapraszamy Uczestników konkursu wraz z osobami towarzyszącymi na publiczne ogłoszenie wyników „Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ulicami Rzemieślniczą i Szafrana w Krakowie”, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2011 r. /piątek/ ogodz. 16.30 w galerii Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 15.
Ogłoszenie wyników połączone będzie z wystawą wszystkich prac konkursowych.

                                                                                    Z poważaniem,
                                                                                    Sekretarz konkursu – Urszula Gacek