Wyniki konkursu na Koncepcję Hali TS Wisła w Krakowie


Data: 2011-01-14 14:00
W wyniku obrad Sądu Konkursowego w dniu 14.01.2011 Sędziowie przyznali pierwszą i trzecią nagrodę oraz trzy wyróżnienia:
 
- I nagroda - praca nr 013
Konsorcjum: Estudio Lamela S.L.P. Sp. Partnerska O/w Polsce, 00-582 Warszawa, Al. Szucha 8 oraz Estudio Lamela S.L.P., Arda Arroyo del Santo 4, 28042 Madrid
 
– I nagrodę przyznano za:
- bardzo dobre rozwiązanie urbanistyczne nawiązujące do skali istniejących budynków, uwzględniających dialog z istniejącą halą, jednoznacznie wskazujące kierunek głównych dojść
- usytuowanie hali na działce i ukształtowanie placu wejściowego
- bardzo korzystne rozmieszczenie programu użytkowego z usytuowaniem boiska w osi północ–południe, umożliwiające powiększenie widowni od strony ścian szczytowych.
- atrakcyjne i nowatorskie rozwiązania przestrzenno-architektoniczne
- proste i czytelne rozwiązania konstrukcyjne


- III nagroda - praca nr 016
Major architekci Marcin Major, 50-153 Wrocław, ul. Krasińskiego 3/25
 
– III nagrodę przyznano za:
- radykalną decyzję wykorzystania istniejącej działki i śmiałą decyzję likwidacji istniejącej hali
- za stworzenie spójnej, jednorodnej kompozycji uwzględniającej istniejący budynek wejściowy o charakterze historycznym oraz wykorzystanie funkcjonalne jego wejścia.


- Wyróżnienia równorzędne -praca nr 003
DEDECO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne, 70-205 Szczecin, ul. Św. Ducha 5a/15

– wyróżnienie przyznano za:
- konsekwentną realizację przyjętego założenia projektowego, potraktowanie budynku jako prostego kontenera nie epatującego formą
- korzystne rozwiązanie układu funkcjonalno-przestrzennego oraz czytelny układ uwzględniający strefowanie programu użytkowego
 

- Wyróżnienia równorzędne -praca nr 011
Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., 30-213 Kraków, ul. Słonecznikowa 8a/2
 
– wyróżnienie przyznano za:
- interesujące rozwiązanie urbanistyczne z zaakcentowaniem strefy wejściowej
- próbę wykorzystania fasady jako elementu identyfikującego i komercyjnego przy użyciu współczesnych technologii
 
- Wyróżnienia równorzędne -praca nr 019
Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, 31-124 Kraków, ul. Dolnych Młynów 7/7
 
– wyróżnienie przyznano za:
- stworzenie ekspresyjnej bryły o cechach architektury sportowej
- interesującą przestrzeń publiczną w strefie głównego dojścia do obiektu hali
- elastyczność funkcji sportowo-widowiskowej w połączeniu z istniejącą halą

Zdjęcia
I nagrodaI nagrodaI nagrodaI nagrodaI nagroda
I nagroda