Konkurs na Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu


Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu ogłasza Konkurs

na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy budynku

 Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przy placu Teatralnym 12

wraz z zagospodarowaniem terenu.

 
Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu zostało powierzone
Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Opole.
 
Regulamin i załączniki dostępne są na stronie internetowej www.sarp.opole.pl