Konkurs na Plac Litewski w Lublinie


Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.06.2010 r. został ogłoszony konkurs 
urbanistyczno - architektoniczny jednoetapowy otwarty realizacyjny na 
opracowanie projektu koncepcyjnego pt. ,,Projekt rewitalizacji Placu 
Litewskiego w Lublinie" organizowany przez Urząd Miasta Lublin we współpracy z SARP .


Ogłoszenie o przedmiotowym konkursie oraz regulamin konkursu zostały 
zamieszczone na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w zakładce 
Zamówienia Publiczne / Ogłoszone / Konkurs urbanistyczno - architektoniczny 
jednoetapowy otwarty realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego pt. 
,,Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie" 
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=9226

Sekretarz Sądu Konkursowego
Jolanta Bielska