XXIII edycja Konkursu Polski Cement w Architekturze


Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXIII edycji konkursu mogą być realizacje oddane do użytku przed końcem 2018 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:


 • obiektów budownictwa ogólnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:


 • oddziały SARP,
 • oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • inwestorów,
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.
 
Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:


 1. Kartę zgłoszenia obiektu (załącznik nr 1).
 2. Zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4.
 3. Opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu formatu A-4.
 4. Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive:
 • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) + autorzy zdjęć
 • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu.
 
Skład Sądu Konkursowego:
 • Przewodniczący Sądu - arch. Grzegorz Stiasny
 • Przedstawiciel Rady Prezesów SARP - arch. Bohdan Lisowski
 • Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu "Polski Cement w Architekturze" - arch. Zbigniew Reszka
 • architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP - arch. Piotr Sobociński 
 • przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu - Zbigniew Pilch 
 
Harmonogram konkursu:
 • Zgłaszanie prac do dnia 23.09.2019 r. do godz. 15:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)
 • Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 29.11.2019 r.
 
Pytania należy kierować na adres: pca@sarp.org.pl