Nagroda UIA „Przestrzenie Przyjazne i Integrujące”


UWAGA: Termin zgłaszania obiektów do nagrody UIA Friendly and Inclusive Spaces Awards 2020 został przedłużony do 18 listopada 2019.
 
Konkurs Nagrody UIA Friendly and Inclusive Spaces został zorganizowany po raz pierwszy w czasie 23 Kongresu UIA w Turynie w 2008 roku jako konkurs II Regionu UIA z inicjatywy i przy wsparciu materialnym SARP. W 2014 uzyskał rangę światową i obecnie powstaje jego kolejna edycja, której rozstrzygnięcie zostanie zaprezentowane na kongresie UIA w Rio de Janeiro w lipcu 2020 roku. Jego celem jest promocja zrealizowanych budynków i przestrzeni publicznych stanowiących przykłady architektury przyjaznej i integrującej. W kolejnych edycjach konkursu laureatami zostali polscy architekci: Tomasz Konior, Bolesław Stelmach, Krzysztof Ingarden i Jacek Ewy. 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa na stronie UIA:
https://www.uia-architectes.org/webApi/en/news/2020-friendly-and-inclusive-spaces-award-now-open!.html