Konkurs SARP OpoleMiasto Brzeg przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią
i elementami małej architektury.

 
Więcej inromacji na stronie: www.sarp.opole.pl