Konkurs SARP Katowice


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach ogłosiło:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 29.07.2019r. do godziny 15:00 w siedzibie Organizatora Konkursu
Termin składanie prac konkursowych: do dnia 30.10.2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie Organizatora Konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronie:
 
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_878.html