Architekci Polscy dla Japonii


Data: 2011-06-08 18:00
AUKCJA RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ
POMOCY JAPONII
 
 
Apel do architektów polskich
 
Wielce Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci!
 
Zwracamy się do Państwa w szczególnej chwili – i ze szczególną inicjatywą. Jak wiemy, skala
katastrof, jakie nawiedziły ostatnio Japonię, jest gigantyczna, wręcz apokaliptyczna.
 
Nikogo z naszego środowiska architektonicznego nie trzeba z pewnością przekonywać ani o roli
architektury Japonii dla rozwoju architektury w ogóle, ani o konieczności solidarnej pomocy
dziesiątkom (a nawet setkom, skoro ofiar śmiertelnych było tysiące, a miały rodziny i domy) tysięcy
poszkodowanych. Jesteśmy przekonani, że pomoc – nawet symboliczna – jest naszym
obowiązkiem, tym bardziej, że w trudnych dla Polski latach sami wielokrotnie otrzymywaliśmy
wsparcie, materialne i duchowe, ze strony społeczności i organizacji z wielu krajów świata, w tym
japońskich.
 
Dlatego też postanowiliśmy podjąć inicjatywę organizacji charytatywnej aukcji rysunków
architektonicznych. Rzecz jasna, aukcja taka może odbyć się tylko i wyłącznie przy dobrej woli i
uczestnictwie architektów – członków Stowarzyszenia Architektów Polskich. Do Nich przede
wszystkim kierujemy nasz apel, ale nie tylko: zwracamy się do wszystkich architektów w Polsce, w
tym oczywiście zrzeszonych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Proponujemy i prosimy bardzo zatem, by zainteresowani przekazywali swe dzieła – szkice ideowe,
rysunki koncepcyjne, zapisy idei projektowych, dzieła plastyczne związane z architekturą w
dowolnej (fizycznej) formie graficznej – na ten cel. Organizację aukcji przeprowadzą Zarząd
Główny SARP i Konsul Honorowy Japonii w Krakowie. Pozwalamy sobie gorąco apelować o
współpracę regionalnych oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 
Aukcja prac, poprzedzona ich wystawą, odbędzie się 08 czerwca tego roku, w siedzibie Zarządu
Głównego SARP w Warszawie. Zgodził się poprowadzić ją P. Krzysztof Piasecki. Deklarowane
prace powinny być opatrzone informacjami o ich autorze (autorach), tytułem, datą
powstania, informacją o formacie i technice oraz danymi dotyczącymi kontaktu z autorami
i oprawione (gotowe do zawieszenia). Prosimy Państwa, Koleżanki i Koledzy,
o przekazywanie prac do siedziby ZG SARP w Warszawie, przy ul. Foksal 2, do 25 maja 2011 r.
 
Zakładamy, że powstanie katalog ofiarowanych prac, w formie elektronicznej i drukowanej. 
Wszystkie środki uzyskane z aukcji przekazane zostaną niezwłocznie na specjalne konto
Ambasady Japonii.
 
Pozostajemy z wyrazami szacunku
i wielką nadzieją na Państwa żywy udział w proponowanej przez nas inicjatywie pomocy –
 
Dr arch. Jerzy Grochulski, Prezes SARP
Dr arch. Krzysztof Bojanowski, Wiceprezes SARP
Dr arch. Krzysztof Ingarden, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie, członek SARP
Dr arch. Marta A. Urbańska, członek SARP

Zdjęcia
plakat