Prezentacja książki Architekt Poza Architekturą


Data: 2010-10-15 16:00

ARCHITEKT POZA ARCHITEKTURĄ

W dniu 15 października w Dworze Kościuszko przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie o godzinie 16-tej, odbyła się prezentacja książki ARCHITEKT POZA ARCHITEKTURĄ oraz Uroczysty Zjazd bohaterów tej publikacji.

Fakt, że liczni absolwenci – bądź niegdysiejsi adepci - Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej mają fenomenalne dokonania w wielu dziedzinach sztuki (i nie tylko), był znany pomysłodawcom cyklu wystaw i książki pod powyższym tytułem – arch. Krystynie Łyczakowskiej i fotografikowi Wojciechowi Plewińskiemu. Lecz zapewne poza nimi - znany był jedynie innym architektom, i to z tych samych, co bohaterowie tej antologii, lat studiów.

Oczywiście, protagoniści książki to postacie uznane w kraju i poza nim. Któż, nawet w najszerszych kręgach, nie słyszał o sławnych muzykach - Marku Grechucie i Janie Kantym Pawluśkiewiczu? Kto nie zna Janusza Majewskiego i Stefana Szlachtycza, twórców filmowych? Kto z amatorów sztuk teatralnych czy pięknych nie wie o scenografce Zofii de Ines, czy malarzach Zbigniewie Beksińskim i Wilhelmie Sasnalu – by wspomnieć tylko kilkoro spośród świetnych bohaterów tej publikacji?

Ale, o paradoksie, kto wie, że wszyscy oni studiowali – a w większości ukończyli z sukcesem – architekturę na Politechnice Krakowskiej?

Czas był rozwiać tę niewiedzę.

 

Niniejsza (dwujęzyczna, polsko-angielska) książka pod redakcją Krystyny Łyczakowskiej i Marty A. Urbańskiej prezentuje ilustrowane biogramy 34 “architektów poza architekturą” – w większości to teksty autorstwa ich samych, pisane barwnie i ze swadą. Opowiadają fascynującą historię dróg twórczych i życiowych, czasem odległych od architektury sensu stricte, ale zawsze pozytywnie naznaczonych jej artystycznymi i praktycznymi wartościami.

 

Książce towarzyszy specjalnie utworzona strona www.architektpozaarchitektura.pl

 

Wydawcami są Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Krakowie, i Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Autorzy publikacji składają również serdeczne podziękowania dla: Architektura&Biznes, Architektura murator, Donimirski Boutique Hotels, Portal W-A.pl, Urząd Miasta Krakowa i Willa Marysin

 

 


Zdjęcia