Członkostwo SARP


Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:
10 zł - dla studentów, do chwili otrzymania dyplomu magisterskiego,
20 zł - dla pozostałych członków.

Pieniądze prosimy wpłacać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
Alior Bank S.A. Nr 88 2490 0005 0000 4530 6261 9176