Epitafium dla śp. arch. Andrzeja Nowakowskiego


EPITAFIUM DLA ŚW. PAMIĘCI P. ARCHITEKTA ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO
 
Zarząd SARP Oddział Kraków z ogromnym żalem zawiadamia, że odszedł od nas, na zawsze, mgr inż. architekt Andrzej Nowakowski.

Był wieloletnim wykładowcą ówczesnej Katedry Rysunku i kierownikiem Zakładu Historii Architektury Powszechnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. We wspom­nie­niach bardzo licznych absolwentów Wydziału Architektury, pozostanie jako genialnie utalento­wany rysownik i nie tylko gorący amator, ale wielki znawca architektury klasycznej. Jego wykłady z historii architektury ilustrowane były fenomenalnymi rysunkami. Wzbudzały tym większy podziw, że śp. Pan Andrzej Nowakowski wykonywał je w trakcie własnych wykładów, i to tak niewdzięcznym dla innych medium, jak zwykła kreda na tablicy. Te finezyjne dzieła, rysowane w dużej skali, by widoczne były nawet w ostatnich rzędach sali, niestety ostały się tylko w pamięci studentów. Autor usuwał je po zakończeniu zajęć, po prostu zmazując mokrą gąbką, niczym banalną tabliczkę mnożenia. Pisząca te słowa do dzisiaj pamięta imponujący piękną kreską szkic, a raczej idealne, precyzyjne odwzorowanie weneckiej świątyni Santa Maria della Salute, ukazanej w połowie w elewacji, a w połowie w przekroju z perspektywą barokowej kopuły i oktogonalnego wnętrza. Sam Baldassare Longhena nie zrobiłby tego lepiej! Po latach, patrząc na oryginał, widziałam go – i widzę już zawsze – przez pryzmat tego rysunku.

Śp. architekt Andrzej Nowakowski posiadał także ujmującą osobowość. Korekty rysunków historycznej architektury były zawsze trafne, lecz ogromnie taktowne. Było to regułą, mimo, że w porównaniu z jego własną wysoką sztuką, rysunki były najczęściej nieporadne, mimo studenckich wysiłków, w tym łez, z frustracji spływających na lawowane sepią wizerunki. Pozostawał zawsze opanowany, cierpliwy i subtelny, pomimo swej trudnej życiowej drogi.

Panie Andrzeju, pokazałeś nam tak wiele artyzmu i klasycznego piękna… Ogromnie dziękujemy Ci za to. Pozostaniesz na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci!

 
Marta A. Urbańska, dr inż. arch. SARP IARP
Pełnomocnik Zarządu Głównego SARP ds. dziedzictwa kulturowego
Członek Zarządu Oddziału SARP Kraków