Architektoniczny Dzień Dziecka


Patronat nad imprez? obj?li:
1. Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
2. Rada i Zarz?d Dzielnicy XIII Podgórze
3. Telewizja Polska S.A. Oddzia? w Krakowie
Sponsorzy:
1. Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszka?.
2. Firma "BAUMIT"
3. Ma?opolska Okr?gowa Izba Architektów
4. Zarz?d Infrastruktury Sportowej w Krakowie
5. Warbud" S.A. Region Po?udnie