Sprostowanie


SARP Oddział Kraków pragnie sprostować medialne informacje jakoby był organizatorem konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie. Jedynym organizatorem ww. konkursu był Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie był konkursem jednoetapowym prowadzonym w formule warsztatowej z poprzedzającą prekwalifikacją kandydatów. Uczestniczące w nim zespoły przedstawiały etapy zaawansowania pracy przed Jury konkursowym, wraz z finalną autorską prezentacja prac. Taka formuła, inspirowana doświadczeniami flamandzkimi, jest transparentna podczas całej procedury i sędziowie mają pełen przegląd zarówno procesu twórczego jak i zespołu osobowego uczestników konkursu.

SARP Oddział Kraków na prośbę organizatora BGK Nieruchomości S.A. podjął się wsparcia w organizacji konkursu w szczególności poprzez promocję konkursu oraz udostępnienie siedziby Oddziału na obrady Jury, konsultacje społeczne i wystawę pokonkursową. Ponadto w 12-to osobowym Jury konkursu zasiadało dwóch sędziów z Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.
SARP Oddział Kraków nie sprawował merytorycznej opieki nad konkursem.

Prezydium Zarządu Oddziału SARP w Krakowie