Wyniki konkusu Projekt i Realizacja Roku 2008


NOMINACJE PROJEKT ROKU 2008

Klub tenisowy i golfowy w Krakowie

Grupa 68 Architekci

zespó?: Dariusz Sykta, Jaros?aw Skrzypek, ?ukasz Jakubkiewicz

inwestor: prywatny

 

Galeria Europa – Daleki Wschód

Ingarden & Ewý Architekci

autor: Krzysztof Ingarden; wspó?praca autorska: Jacek Ewý

zespó?: Piotr Hojda, Jacek Dubiel, Sebastian Machaj, Piotr Urbanowicz, Jakub Wagner, Bartosz Haduch, Bogdan Blady, Sylwia Gowin, Tomasz ?e?udziewicz, Enio Ferreira. Marcin G?uchowski, Micha? Konarzewski, Jakub Turbasa

inwestor: Centrum Sztuki i Techniki Japo?skiej "Manggha"

 

Kryta P?ywalnia w Miechowie

em4 Pracownia Architektury Brataniec

zespó?: Marcin Brataniec, Damian Mierzwa

inwestor: Gmina Miechów 

NOMINACJE REALIZACJA ROKU 2008

Budynek Biurowy – siedziba Firmy “Skalski”

autor: Romuald Loegler; wspó?praca: Przemys?aw Czubaj, Aleksandra Chmielewska, Tomasz Folwarski, Dariusz Rehan, ?ukasz Ruda, Izabela Tobiasz, Piotr Woli?skii

nwestor: Firma Skalski

 

Wydzia? Zarz?dzania i Komunikacji Spo?ecznej UJ

Agencja Projektowa Architektury EKSPO

zespó?: Krzysztof Kiendra (g?. proj.), Adam Reczek, Witold Nowak; wspó?praca: Marta Lipska, Marcin Kiendra, Ilona Augustyn-Kiendra

inwestor: Uniwersytet Jagiello?ski 

NOMINACJA MA?A FORMA ARCHITEKTONICZNA

Piwnica na wino

autorzy: Maciej Skaza, Rafa? Zawisza; wspó?praca: Jakub Fiszer, Karolina Juszczyk

inwestor: prywatny 

NAGRODA PROJEKT ROKU 2008

Klub tenisowy i golfowy w Krakowie

Grupa 68 Architekci

zespó?: Dariusz Sykta, Jaros?aw Skrzypek, ?ukasz Jakubkiewicz

inwestor: prywatny

NAGRODA REALIZACJA ROKU 2008

Budynek Biurowy – siedziba Firmy “Skalski”

autor: Romuald Loegler; wspó?praca: Przemys?aw Czubaj, Aleksandra Chmielewska, Tomasz Folwarski, Dariusz Rehan, ?ukasz Ruda, Izabela Tobiasz, Piotr Woli?ski

inwestor: Firma Skalski

 NAGRODA MA?A FORMA ARCHITEKTONICZNA

Piwnica na wino

autorzy: Maciej Skaza, Rafa? Zawisza; wspó?praca: Jakub Fiszer, Karolina Juszczyk

inwestor: prywatny