Wyniki XI Międzynarodowego Triennale Architektury


II nagroda
zespó?: Katarzyna Kwik, Krzysztof Lenartowicz
III nagroda
zespó?: Rafa? Barna?, Grzegorz Cyran, Wojciech Gajewski, Andrei Kozac, ?ukasz ?askawiec, Piotr Martela, Jakub Turbasa, Wojciech Wicher
wyró?nienia
zespó?: Piotr ?redniawa, Barbara ?redniawa
zespó?: Robert Kuzianik, Micha? Burek 
 
konkurs m?odych architektów na koncepcj? przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie
I nagroda
zespó?: Paolo Battaglia, Anna Lambertini, Federico Ruberto
II nagroda
zespó?: Agata Kowalczyk, Ma?gorzata ?apaj, Jakub Kowalczyk, Mateusz We?mi?ski
III nagroda
zespó?: Izabela Dubel, Grzegorz Rendzner
wyró?nienia
zespó?: Pawe? Barczyk, Przemek Olczyk, Wojtek Gawinowski, Krzysztof Skoczylas, Piotr Martela
zespó?: Katarzyna Fr?czak, Marek Ostrowski, Piotr ?olik
 
konkurs studencki na koncepcj? wie?y na Rondzie Mogilskim w Krakowie
II nagroda ex equo
zespó?: Sabrina Hasenau, Jana Dϋnow - Mϋnster School of Architecture
autor: Artur Ignarski - Politechnika Krakowska
zespó?: Ewelina Wawrzusiszyn, Przemys?aw Sobieszuk, Kamil Trojniel, Pawe? Za?, Marcin Smolarz – Politechnika Bia?ostocka
III nagroda ex equo
autor: Antonio Galdeman – Universitá IUAV di Venezia
zespó?: Andrzej Ryniecki, Wojciech Koziarski, Micha? Polak – Politechnika Warszawska
autor: Mateusz Zajkowski; Politechnika Warszawska
wyró?nienia
zespó?: Piotr Bia?obrzeski, Marcin Kulesza; Politechnika Bia?ostocka
zespó?: Maciej Bojarczuk, Dorota Flor; Politechnika Lubelska
zespó?: Adam Godzic, Damian Przyby?a, Adam Przy?ucki, Damian Serwata; Poliechnika ?l?ska
autor: Maciej Kowalik; Politechnika Warszawska
zespó?: Marcin Kropid?o, Filip Ga?uszka; Politechnika ?l?ska
autor: Aleksandra Papierowska; Politechnika Krakowska
zespó?: Krystian Szczepek, Kamila Szamot, Anna ?limak; Politechnika ?l?ska
 
konkurs fotograficzny “wymiar w architekturze”
I nagroda
Marcel - “Wymazywanie”
II nagroda
Manuela Alcer - "Bloki"
III nagroda
Arkadiusz Gola
wyró?nienia
Micha? Bojara
Kamila Gorza?ek – “Czer?”
Marcin Górski