Spotkanie z Autorami Polskiej Polityki Architektonicznej 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych poprawą stanu naszego środowiska zurbanizowanego na spotkanie z Autorami Polskiej Polityki Architektonicznej.

Dokument ten to dziesięć wypowiedzi dotyczących Polskiej Polityki Architektonicznej – polityki jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury. Wypowiedzi te, w formie autorskich artykułów, są pogłębieniem dyskusji dotyczącej najważniejszych tematów podjętych w poprzednich wydawnictwach dotyczących postulowanej polityki architektonicznej (2006, 2009, 2011).

Autorzy prezentowanych artykułów przypominają wiele elementów wcześniejszej diagnozy sytuacji polskiej przestrzeni. Starają się jednak przede wszystkim podkreślić i rozwinąć te z wypunktowanych wcześniej elementów diagnozy i postulatów, które uważają w tym momencie za najważniejsze.

W tekstach poruszane są kwestie dotyczące następujących zagadnień:
– przestrzeń obywatelska gminy,
– współzarządzanie przestrzenią gminy,
– polityka przestrzenna gminy, jej znaczenie dla rozwoju,
– nowa polityka przestrzenna,
– cele i zasady gospodarowania krajobrazem,
– jakość architektury i przestrzeni publicznej,
– urbanistyka aktywna pobudzająca rozwój społeczny i gospodarczy,
– zamówienia publiczne związane z jakością przestrzeni,
– kultura przestrzeni i powszechna edukacja architektoniczna,
– rola architekta.

Agenda spotkania:
11:00 – Otwarcie spotkania: Bohdan Lisowski ­– Prezes Zarządu Oddziału SARP w Krakowie
Powitanie uczestników: Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa
Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury: Aleksandra Chrzanowska
Wprowadzenie w temat: Krzysztof Chwalibóg – Przewodniczący Polskiej Rady Architektury

11:30 – Wybrane problemy Polskiej Polityki Architektonicznej prezentowane przez Autorów:
Samorząd – Andrzej Chwalibóg
Gospodarowanie krajobrazem – Przemysław Wolski
Urbanistyka operacyjna – Krzysztof Chwalibóg
Przyjazna przestrzeń – Krzysztof Chwalibóg
Edukacja – Dariusz Śmiechowski

12:30 – Pytania i debata

13:10 – Lunch i zakończenie spotkania

Termin i miejsce spotkania:
26 czerwca 2018 (wtorek), godz. 11:00
Sala obrad Rady Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału na adres sarp@sarp.krakow.pl lub telefonicznie +48 12 422 75 40
Zarejestrowanym Uczestnikom zostanie przekazany egzemplarz dokumentu Polska Polityka Architektoniczna, wydanie III – NCK i SARP, Warszawa 2018, 100 str.

Elektroniczna wersja dokumentu dostępna jest do pobrania tutaj: http://www.sarp.krakow.pl/attachments/PPA-www.pdf

Miejsce spotkania:
26 czerwca 2018 (wtorek), godz. 11:00
Sala obrad Rady Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4