Młodzi do Łodzi 2018



Młodzi do Łodzi 2018 – ogólnopolskie konfrontacje architektów

W dniach 18-19 maja odbędą czwarte ogólnopolskie konfrontacje Młodzi do Łodzi. Celem projektu jest integracja środowiska oraz spojrzenie na problemy młodych architektów. Spotkanie odbędzie się w budynku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Tymienieckiego 22G w Łodzi. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 25 kwietnia do godziny 23:59 poprzez stronę: www.mlodzidolodzi2018.pl

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na czwarte ogólnopolskie konfrontacje Młodzi do Łodzi, które odbędą w dniach 18-19 maja 2018 roku. Udział w nich wziąć mogą architekci, którzy do dnia rozpoczęcia spotkania nie ukończyli 40 lat.

Tegoroczne konfrontacje poświęcone będą takim tematom, jak m.in. sytuacja kobiet w architekturze, nowe modele pracy, stowarzyszenia architektoniczne, rola jaką w pracy architekta odgrywają media społecznościowe, w które nowe narzędzia pracy warto inwestować.

Program spotkania:
18 maja 2018 – piątek
10.00-10.30 Rejestracja, wydanie materiałów konferencyjnych
10.30-11:00 Wprowadzenie: Ewa P. Porębska, Beata Tylec-Skórka
11.00-11.45 Panel: Arch(i)migranci. Polski rynek pracy. Wyjeżdżać? Wracać? Czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie architektów-obcokrajowców?
prowadzenie: Monika Arczyńska
paneliści: Cristina Rodríguez Álvarez, Mateusz Mastalski, Mikołaj Szubert-Tecl,
11.45-12.30 Panel: Lokalność. Jak realizować pomysły w ramach działań oddolnych? Czy architekt-urzędnik może więcej niż architekt-aktywista?
prowadzenie: Małgorzata Dembowska
paneliści: Jacek Grunt-Mejer, Paweł Jaworski, Leszek Wiśniewski
12:30-12:45 Przerwa kawowa
12.45-13.30 Panel: Architektura plus. Praca poza architekturą. Architektgrafik, scenograf, projektant mody?
prowadzenie: Rafał Pieszko
paneliści: Dobrochna Borsa, Krzysztof Syruć, Bartek Zieliński
13.30-14.15 Panel: Kobieta. Czy istnieje matka polka architektka? Czy płeć w architekturze ma znaczenie? W jaki sposób kobieta architekt radzi sobie w rozmowach na placu budowy i w zespole?
prowadzenie: Aleksandra Czupkiewicz
paneliści: Małgorzata Borys, Agnieszka Chrzanowska
14.15-15.15 Przerwa na lunch
15.15-16.00 Panel: Narzędzia i modele pracy. W jaki sposób PPT, BIM, GIS wpływają na jakość i zmianę metod pracy. Czy warto w nie inwestować? Czy praca zdalna jest możliwa?
prowadzenie: Jerzy Łątka
paneliści: Wojciech Gawinowski, Michał Krzyżowski, Kacper Radziszewski
16.00-16.45 Panel: Komunikacja. Media społecznościowe jako nowy sposób przedstawiania architektury. Czy internet zmienia postrzeganie branży przez laików? Szanse i wyzwania prowadzenie: Karolina Tunajek paneliści: Radosław Gajda, Maciej Kowalczyk, Natalia Szcześniak
16.45-17.30 Panel: Uczenie (się) zawodu. Czego i jak uczyć (się) na studiach, poza uczelnią, w trakcie pracy zawodowej
prowadzenie: Artur Filip
paneliści: Tomasz Fudala, Michał Kempiński, Monika Komorowska
17:30-17:40 Przerwa kawowa
17.40-19.40 Dyskusje w grupach [arch(i)migranci, Lokalność, Architektura plus, Kobieta, Narzędzia i modele pracy, Komunikacja, Uczenie (się) zawodu]
20.00-22.00 Wernisaż: otwarcie wystawy prac uczestników
 
19 maja 2018 – sobota
9:00-10:20 Warsztaty z firmą Vectorworks (obowiązują zapisy)
10.30-11.30 Dyskusje w grupach: przygotowanie podsumowania
11.30-11.40 Podsumowanie: Arch(i)migranci
11.40-11.50 Podsumowanie: Lokalność
11.50-12.00 Podsumowanie: Architektura plus
12.00-12.10 Podsumowanie: Kobieta
12.10-12.30 Przerwa kawowa
12.30-12.40 Podsumowanie: Narzędzia i modele pracy
12.40-12.50 Podsumowanie: Komunikacja
12.50-13.00 Podsumowanie: Uczenie (się) zawodu
13.00-14.00 Wnioski końcowe, wypowiedzi z sali
14:00 Zakończenie konfrontacji Młodzi do Łodzi 2018