Salon Kurortu


Kryteria oceny prac konkursowych:


• 1. powiązanie projektowanego budynku z istniejącym układem przestrzennym - 15
• 2. walory estetyczne i funkcjonalno- użytkowe - 60
• 3. walory ekonomiczne projektu i koszty jego realizacji - 25

Nagrody w konkursie: I - 45 tys. zł, II - 25 tys. zł, III - 15 tys. zł oraz dwa wyróżnienia po 7,5 tys. zł każde.

Komisja sędziowska:
Małgorzata Banaś, Dyrektor Wydziału Obsługi UMK – Sędzia
Janusz Gawor, SARP Kraków – Sędzia
Kazimierz Łatak, SARP Kraków – Sędzia
Marta Nowak, Dyrektor Magistratu – Sędzia
Janina Pokrywa, Z-ca Dyr. Wydz. Inwest. UMK – Sędzia
Edmund Olczak, Dyr. Wydz., Kierownik USC UMK – Sędzia
Janusz Sepioł, Pełnomocnik Prezyd. Miasta Krakowa ds. Kultury – Sędzia
Katarzyna Jucha, SARP Kraków – Sędzia Referent
Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta, SARP Kraków – Sędzia

Regulamin dostępny do 15.10.2007:
Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, pokój 400, IV piętro, 31-072 Kraków, tel. 012 616 8414 fax. 012 616 8418 email: feliksba@um.krakow.pl
W sieci: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=12944&zp_id=1753

Odpowiedzi na pytania dot. konkursu 1 >>>

Odpowiedzi na pytania dot. konkursu 2 >>>

Odpowiedzi na pytania dot. konkursu 3 >>>