Jubileusz 140. rocznicy powstania Stowarzyszenia Architektów Polskich


W dniu 14 grudnia 2017, o godzinie 18.00, w Galerii Architektury Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe poświęcone 140 - rocznicy powstania organizacji Architektów na ziemiach polskich.
 
Na uroczystość zaproszono członków Krakowskiego Oddziału SARP oraz gości reprezentujących Władze Miasta, przedstawicieli: Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz stowarzyszeń branżowych.
 
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa poświęcona historii  SARP (dwustronna, umieszczona w witrynie Galerii SARP, aby przechodnie również mogli się z nią zapoznać).
Wystawa prezentuje całą historię od najwcześniejszego okresu powstawania organizacji architektów w Polsce aż do dziś. Podkreślić należy, że historia SARP zaczęła się właśnie w Krakowie: poczynając od Sekcji Architektonicznej, później Koła Architektów przy Krakowskim Towarzystwie Technicznym i wreszcie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
W trakcie spotkania odbyła się prezentacja najnowszego wydawnictwa SARP Kraków - książki  jubileuszowej poświęconej historii SARP -„ Architekci Krakowscy. Z dziejów Krakowskiego Oddziału SARP 1877-1958”, opartej na archiwalnych zapisach arch. Fryderyka Tadaniera (ARCHITEKCI W KRAKOWIE 1877 - 1958, Przyczynek do historii Stowarzyszenia Architektów Polskich) oraz  arch. Edwarda Litwina (ARCHITEKCI ZIEMI KRAKOWSKIEJ, ich rola i działalność w czasie 2-giej wojny światowej i niemieckiej okupacji, a także po wyzwoleniu Polski). Pozycje te, nigdy  dotąd nie publikowane opracowane zostały przez arch. Krystynę Łyczakowską (we współredakcji z arch. Bohdanem Lisowskim).
 
Prezes Oddziału, arch. Bohdan Lisowski wręczył wszystkim uczestnikom egzemplarz książki, jubileuszowy znaczek SARP oraz złożył życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
 
Fotorelacja z przebiegu uroczystości