Konkurs Muzeum Czartoryskich – wyniki


W dniu 16 sierpnia 2017 o godzinie 12:00 w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników II etapu konkursu wraz z odkodowaniem kart identyfikacyjnych uczestników konkursu na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Na I etap konkursu wpłynęło 13 opracowań studialnych, z których do II etapu Jury wybrało trzy prace.

W II etapie Sąd Konkursowy w składzie: prof. Jerzy Porębski, SPFP, ASP Warszawa – Przewodniczący Sądu; dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, prof. KAAFM, KSK SARP Kraków – Sędzia Referent; prof. Adam Brincken, ASP Kraków; mgr Janusz Czop, MNK; dr hab. Łukasz Gaweł, MNK; dr inż. arch. Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków; arch. Ryszard Jurkowski, KSK SARP Katowice; prof. Jerzy Porębski, SPFP, ASP Warszawa; dr hab. Andrzej Szczerski, MNK; dr Agnieszka Widacka-Bisaga, MNK przyznał następujące nagrody:

Miejsce I i Nagroda Główna: 40 000 PLN + 20 000 PLN – "zwrot kosztów"
Praca 009 – posiadająca nr identyfikacyjny 426398
ART FM sp. z o.o. – w składzie: Magdalena Piwek, Maksymilian Majoch, Mieczysław Bielawski, Łukasz Markiewicz

Miejsce II: 20 000 PLN – "zwrot kosztów"
Praca nr 010 – posiadająca nr identyfikacyjny 030298
Claudio Nardi, Gabriele Anatrini wraz z zespołem: Agnieszka Bińczycka, Matteo Crociani, Szymon Ruszczewski, Annalisa Tronci

Miejsce III: 20 000 PLN – "zwrot kosztów"
Praca nr 002 – posiadająca nr identyfikacyjny 739903
arch. wnętrz Marek Mikulski, dr inż. arch. Maciej Małachowicz, arch. wnętrz Maciej Mikulski

Sekretarze konkursu: arch. Paweł Wieczorek, KSK SARP Kraków – Sekretarz Organizacyjny, dr inż. arch. Barbara Ostrowska, SARP Kraków – Sekretarz Pomocniczy

Uprzejmie informujemy, że wystawa prac nagrodzonych w II etapie znajduje się w Zaułku Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wystawa jest dostępna dla publiczności i potrwa do 15 września 2017.

Na dzien 21 września 2017 planowana jest dyskusja pokonkursowa w Galerii Architektury SARP przy pl. Szczepańskim 6 w Krakowie.

Informacja dotycząca wyników konkursu

Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulujemy!!!