Nagroda UIA – „Przestrzenie przyjazne i integrujące”


Konkurs Nagrody UIA Friendly and Inclusive Spaces został zorganizowany po raz pierwszy w czasie 23 Kongresu UIA w Turynie w 2008 roku jako konkurs II Regionu UIA z inicjatywy i przy wsparciu materialnym SARP. W 2014 uzyskał rangę światową i obecnie powstaje jego kolejna edycja której rozstrzygnięcie zostanie zaprezentowane na kongresie UIA w Seulu w lipcu 2017 roku. Jego celem jest promocja zrealizowanych budynków i przestrzeni publicznych stanowiących przykłady architektury przyjaznej i integrującej.
W kolejnych edycjach konkursu laureatami zostali polscy architekci: Tomasz Konior, Bolesław Stelmach, Krzysztof Ingarden i Jacek Ewy.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa na stronie UIA. uiafriendlyspaces.awardsplatform.com

UWAGA: Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 31 stycznia 2017