Koncert charytatywny


Zarząd Fundacji Wspólnota Nadziei zaprasza na Koncert charytatywny „Waits Tree dla Farmy Życia” połączony z aukcją dzieł sztuki. Odbędzie się on w Teatrze Groteska, 19 października 2016 (środa) w Sali teatralnej przy ul. Skarbowej 2 w Krakowie, o godzinie 19:00.

Bilety wstępu w cenie 50 zł i 30 zł (balkon) będą do odebrania przed koncertem, od godz. 18:00 w hallu Teatru Groteska po dokonaniu wpłaty na konto:

Fundacja Wspólnota Nadziei
nr 05 1600 1013 0002 0011 6204 9153
tytuł przelewu: „koncert WAITS TREE”, z podaniem ilości biletów

Zamówienia: tel. 12 378 43 58 lub e-mail: biuro@farma.org.pl
Bilety można również nabyć bezpośrednio przed koncertem w hallu Teatru.

Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Fundacja Wspólnota Nadziei jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się dorosłymi osobami z autyzmem. 11 lat temu stowrzyła i prowadziFarmę Życia" w podkrakowskich Więckowicach. Jest to pierwszy w Polsce specjalistyczny ośrodek, łączący funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Farma stanowi miejsce zamieszkania, pracy, terapii i rehabilitacji dorosłych osób z autyzmem a także wsparcie dla wielu rodzin dotkniętych tym problemem.Relacja fotograficzna z Koncertu