Pożegnanie - śp. Andrzej Wajda (1926-2016)


Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich z najgłębszym żalem przyjął wiadomość o śmierci  
 
śp. Andrzeja Wajdy
 
Odszedł wybitny twórca polskiej kultury filmowej i teatralnej a także Wielki Mecenas Architektury. Powstałe z inspiracji Pana Andrzeja Wajdy obiekty: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha (ufundowane przez Artystę), Pawilon im. Stanisława Wyspiańskiego, Galeria Europa-Daleki Wschód, Pawilon Józefa Czapskiego MNK czy organizowane Muzeum PRL wpisały się doskonale w pejzaż Krakowa, stanowiąc przedmiot prawdziwej dumy dla miasta.
 
Jego odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.
 
Cześć Jego pamięci!