Stanisław Deńko - Laureatem Honorowej Nagrody SARP 2016


Kapituła tegorocznej edycji Honorowej Nagrody SARP składająca się z laureatów lat ubiegłych arch. arch. Krzysztofa Ingardena, Włodzimierza Muchy, Bolesława Stelmacha, Jakuba Wacławka oraz Prezesa SARP Mariusza Ścisło, na posiedzeniu w dniu 7 października br. przyznała

HONOROWĄ NAGRODĘ SARP 2016
 
kol. architektowi STANISŁAWOWI DEŃKO

za wieloletnią wybitną twórczość w dziedzinie sztuki architektury oraz charyzmatyczną działalność na polu dydaktyki.

Uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP 2016, połączona z otwarciem wystawy dorobku tegorocznego Laureata odbędzie się w dniu 25 listopada br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 
GRATULUJEMY!