śp. arch. Zdzisław Bajorek (1928-2016)


Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 2016 zmarł 
  
śp. arch. ZDZISŁAW BAJOREK
  
wieloletni członek krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Uhonorowany Brązową Odznaką SARP za pracę społeczną dla Stowarzyszenia.
 
Wyprowadzenie Prochów Zmarłego z Domu Pogrzebowego na cmentarzu Batowickim (ul. Reduta) nastąpi w czwartek, dnia 6 października 2016 roku o godzinie 12:20.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 
Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich