Międzynarodowa konferencja i Warsztaty Architektoniczne



 

 

Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne: Nysa, 27-28.10.2016r.
 
"Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy- poszukiwanie idei"

Cel: Poszukiwanie idei i strategii urbanistyczno- architektonicznych przekształceń zabytkowej przestrzeni miasta Nysy, zapewniających ekonomiczno- społeczny, zrównoważony rozwój miasta Nysa i regionu.


Zaproszeni Prelegenci:


Prof. Bohdan Czerkies - Dziekan, niekwestionowany autorytet Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej

Dr inż Heinz Tibbe - urbanista i architekt, Profesor wizytujący w programie studiów planowania miejskiego i regionalnego BTU, członek Jury niemieckiego, Miejskiego Design Prize od 2003 r.
Prof nzw. dr hab. Bartosz Czarnecki - architekt, urbanista, nauczyciel akademicki Politechniki Białostockiej
Prof. dr. hab. inż.arch. Rafał Czerner - Profesor nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej
Dr inż.arch. Katarzyna- Zielonko- Jung - nauczyciel akademicki wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalista w aspektach ekologicznych współczesnej architektury.
Dr inż Szymon Firląg - nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego, współautor pierwszego certyfikowanego budynku pasywnego w Polsce.
 
Rozszerzenie problematyki o zagadnienia ekologiczne:
Problematyka ekologicznej równowagi w planowaniu rozwoju miasta, stanowić będzie szczególnie ważny aspekt warsztatów . Zdrowe miasto to zasadniczy problem do rozważań w kontekście konferencyjnej problematyki. Zdrowe miasto, to miasto przyjazne jego gościom i mieszkańcom po każdym względem . Zdrowe miasto to nie tylko zieleń , preferencje dla ruchu pieszego , bezpieczny i wygodny publiczny transport, niska emisja spalin czy zero emisyjne budynki. To także przewietrzanie , dobrze wentylowane urbanistyczne zespoły nowej zabudowy, parków, publicznych przestrzeni, które ,dzięki prawidłowo skomponowanym układom, umożliwiają i zapewniają naturalny komfort klimatyczny , w nowo budowanych mieszkaniach, szkołach , publicznych budynkach i miejscach pracy. Naturalny, to znaczy nieangażujący pierwotnie zainstalowanej energii!
W tej problematyce konferencja winna wykazać, czy w istniejących urbanistycznych strukturach, objętych konserwatorską ochroną, da się również poprawić warunki życia mieszkańców.