Zawód Architekta w Europie - ankieta


Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety przeprowadzanej przez Radę Architektów Europy (ACE) nt. stanu sytuacji zawodowej architektów w Europie.
Ankieta dostępna jest w języku polskim: http://www.tickbox.org/ACE_Home_temp.asp?CID=24&MID=0000