śp. Prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz


Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 kwietnia 2016 zmarł
 
śp. Prof. dr hab. inż. arch.
TADEUSZ BARTKOWICZ (1932-2016)
 
Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Uhonorowany Brązową Odznaką SARP za działalność społeczną dla Stowarzyszenia.
Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – oddany swojej pracy.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 21 kwietnia 2016 o godz. 12:00, Cmentarz na Bielanach przy ulicy Marszałka Mikołaja Wolskiego w Krakowie.
 
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i Koledzy
z Krakowskiego Oddziału SARP