ś.p. arch. Tomasz Pelc (1952-2016)


Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2016 roku odszedł nasz Kolega

 
ś.p. arch. TOMASZ PELC (1952-2016)
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki  Urzędu Miasta Krakowa. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Uhonorowany Brązową Odznaką SARP za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia w roku 2000.
 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 11 lutego 2016 o godz. 9:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Koleżanki i Koledzy
oraz Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP