Polski cement


Celem konkursu jest pokazanie możliwie twórczego użycia technologii żelbetonowej w budownictwie. Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu. W przypadku XII edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2007 roku.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

  • obiektów budownictwa ogólnego,
  • obiektów budownictwa przemysłowego,
  • obiektów inżynierskich.

    Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. 

     

Kwota przeznaczona na Nagrody i Wyróżnienia wynosi 40.000,-
I Nagroda w XII edycji Konkursu wynosi nie mniej niż 15.000,- .
Rozstrzygnięcie wyników konkursu zgłoszone zostanie do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.