ś.p. dr inż. arch. Danuta Mieszkowska (1927-2015)


Ze smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 6 grudnia 2015, odeszła nasza Koleżanka


ś.p. dr inż. arch. DANUTA MIESZKOWSKA (1927-2015)
 

Wieloletni członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Za pracę społeczną dla Stowarzyszenia odznaczona w roku 1969 – Złotym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowana wyróżnieniem I stopnia – Złotą odznaką SARP w roku 1977, autorka wielu projektów urbanistycznych i architektonicznych.


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia 2015 o godz.11.00, w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.


Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich