Warszawskie Rozmowy Architektoniczne


Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 5 | „INNOWACYJNE MIESZKANIE – smart price – smart material – hybrid house“
 
16 listopada 2015 w Pawilonie SARP w Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja w cyklu Warszawskich Rozmów Architektonicznych.
 
Spotkanie „INNOWACYJNE MIESZKANIE” będzie okazją do wymiany praktycznych doświadczeń w temacie niskokosztowych mieszkań, zastosowania inteligentnych materiałów budowlanych oraz hybrydowych podziałów przestrzeni.
 
Dyskusja prowadzona będzie w oparciu o modelowe projekty budownictwa mieszkaniowego realizowane na zasadach PPP w IBA Hamburgu i Wroclawiu – Nowych Żernikach. Praktycy podzielą się wiedzą na temat rozwijania wielkopowierzchniowych osiedli mieszkaniowymi w obu miastach dla docelowo 5 tysięcy mieszkańców.
 
Referentami są m.in. prezes zarządu IBA Hamburg – Uli Hellweg oraz architekt Miasta Wrocław – Piotr Fokczyński.
 
Więcej informacji na temat cyklu WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE znajduje się na stronie www.fta.pl/wra