Wyniki wyborów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SARP Oddział Kraków w dniu 24.10.2015


Prezes Oddziału w kadencji 2015-2018:
kol. Bohdan Lisowski
 
Członkowie Zarządu Oddziału:
kol. Piotr Celewicz
kol. Marcin Ewý
kol. Przemysław Gawor
kol. Marek Kaszyński
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Beata Malinowska-Petelenz
kol. Mateusz Smoter
kol. Marta Anna Urbańska
kol. Paweł Wieczorek
kol. Marcin Włodarczyk
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
kol. Krzysztof Bieda
kol. Aleksander Böhm
kol. Marek Kozień
kol. Stanisław Nesterski
kol. Wacław Seruga
 
Członkowie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego:
kol. Marcin Brataniec
kol. Piotr Chuchacz
kol. Zofia Brzykczyk-Lenartowicz
kol. Małgorzata Włodarczyk
kol. Witold Zieliński
 
Kolegium Sędziów Konkursowych:
kol. Janusz Barnaś
kol. Krzysztof Bieda
kol. Krzysztof Bojanowski
kol. Marcin Brataniec
kol. Jacek Budyn
kol. Stanisław Deńko
kol. Marek Dunikowski
kol. Jacek Ewý
kol. Piotr Gajewski
kol. Przemysław Gawor
kol. Krzysztof Ingarden
kol. Artur Jasiński
kol. Magdalena Kozień-Woźniak
kol. Marek Kozień
kol. Jarosław Kutniowski
kol. Robert Kuzianik
kol. Krzysztof Leśnodorski
kol. Piotr Lewicki
kol. Kazimierz Łatak
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Andrzej Pięta
kol. Wacław Seruga
kol. Maciej Skaza
kol. Michał Szymanowski
kol. Mariusz Twardowski
kol. Andrzej Walkowski
kol. Paweł Wieczorek
kol. Małgorzata Włodarczyk
kol. Marcin Włodarczyk
kol. Andrzej Wyżykowski
kol. Rafał Zawisza
 
Delegaci na Walny Zjazd SARP 12-13.12.2015:
kol. Krzysztof Bojanowski
kol. Marcin Brataniec
kol. Agnieszka Bulanda
kol. Piotr Celewicz
kol. Marek Dunikowski
kol. Anna Franta
kol. Przemysław Gawor
kol. Marek Kaszyński
kol. Bohdan Lisowski
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Mariusz Twardowski
kol. Marta Anna Urbańska
kol. Paweł Wieczorek
kol. Małgorzata Włodarczyk
kol. Marcin Włodarczyk