Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SARP Kraków


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiego Oddziału SARP odbędzie się w sobotę, 24 października 2015 w Sali Miedzianej „Kupferhaus” Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na rogu ulic Szczepańskiej i Jagiellońskiej (wejście od ulicy Szczepańskiej). Początek Zebrania o godzinie 10:00.
 
Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału SARP za okres od 10 listopada 2012 do 10 października 2015, jest dostępne w formie drukowanej do wglądu w siedzibie Oddziału przy Placu Szczepańskim 6 w Krakowie.
Można je też pobrać w formie elektronicznej tutaj.

Uprzejmie informujemy, że w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym mogą uczestniczyć Członkowie nieposiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Składki będzie można uregulować podczas rejestracji na Walnym Zebraniu.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
 
9:00–10:00
          Rejestracja
 
10:00–10:45
          1. Otwarcie obrad – część oficjalna. Przywitanie i wypowiedzi zaproszonych Gości
          2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
          3. Uczczenie pamięci zmarłych członków Oddziału
          4. Wręczenie wyróżnień SARP
 
10:45–11:15
          5. Przyjęcie porządku obrad
          6. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
 
11:15–12:30
          7. Wypowiedź Prezesa ustępującego Zarządu, sprawozdanie
          8. Wypowiedź Komisji Rewizyjnej
          9. Dyskusja nad sprawozdaniem
          10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 
12:30–13:30
          11. Prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału
          12. Wypowiedzi programowe kandydatów na Prezesa Oddziału
          13. Wybory Prezesa Oddziału
 
13:30–14:00
          14. Prezentacje Sponsorów
 
14:00–15:00
          15. Lunch
 
15:00–17:30
          16. Wybory władz Oddziału i dyskusja programowa:        
                     • Członków Zarządu Oddziału
                     • Członków Komisji Rewizyjnej
                     • Członków Sądu Koleżeńskiego
          17. Wybory i dyskusja programowa:
                     • Członków Oddziałowego Kolegium Sędziów Konkursowych
                     • Delegatów na Walny Zjazd Delegatów SARP, Warszawa, 12-13 grudnia 2015
 
17:30–18:00
          18. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania
 
18:00
          19. Zamknięcie Zebrania
 
Informacja dla Koleżanek i Kolegów pragnących kandydować do Oddziałowego Kolegium Sędziów Konkursowych:
Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą ZG SARP nr 20 z dnia 11 grudnia 2010 w sprawie rejestracji karty ewidencyjnej Sędziego Konkursowego SARP – Członka SARP, aby spełnić warunek niezbędny do kandydowania do Oddziałowego KSK należy być zarejestrowanym Kandydatem w bazie Kandydatów na Sędziów Konkursowych SARP http://kandydat.architektsarp.pl lub posiadać status aktywny w bazie Sędziów Konkursowych SARP http://architektsarp.pl
W trakcie Walnego Zebrania będzie możliwość sprawdzenia statusu Kandydatów na Członków KSK. Nie będzie natomiast możliwości zmiany tego statusu – ponieważ jest to proces zatwierdzany przez administratora portalu.
 
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do uczestnictwa w Zebraniu, jak również do aktywnego włączenia się do pracy w Stowarzyszeniu!