ś.p. dr arch. Marek Lisowski (1954-2015)


Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że po wieloletniej chorobie, w dniu 6 czerwca 2015, odszedł nasz Kolega
 

ś.p. dr inż. arch. Marek Lisowski
 
dobry i szlachetny człowiek, świetny architekt i nauczyciel akademicki.
Adiunkt w Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Starszy projektant w biurze IMB Asymetria.
W latach 1991–2006 skarbnik w Zarządzie Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie.
Uhonorowany za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia wyróżnieniem III stopnia – Brązową Odznaką SARP w roku 1996, II stopnia – Srebrną Odznaką SARP w roku 2000 oraz I stopnia – Złotą Odznaką SARP w roku 2003.
Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 12 czerwca 2015 o godz.13.00 w Kaplicy Wszystkich Świętych na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Koleżanki i Koledzy
oraz Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP