Studia Podyplomowe Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK


Informujemy, że Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2015/16 planuje uruchomić nowy kierunek studiów podyplomowych o nazwie: ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja. Studia będą prowadzone na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Politechniką Krakowską a Miastem Krakowem. Rekrutacja na studia rozpocznie się z dniem 1 czerwca 2015 r.
 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej organizatora: http://www.kksm.pk.edu.pl/studia-podyplomowe oraz na stronie głównej Politechniki Krakowskiej: www.pk.edu.pl w zakładce: studia podyplomowe.
Pytania prosimy kierować na adres: ekusinska@pk.edu.pl