Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2015


Urząd Miasta Krakowa informuje o naborze wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.
Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, trzydziestego piątego roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub trzydziestego roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.
 
Wnioski o przyznanie Stypendium można składać w następujących kategoriach:
  • muzyki
  • sztuk scenicznych (w tym taniec, piosenka aktorska)
  • sztuk wizualnych (w tym architektura, rzeźba, fotografia, rękodzieło artystyczne)
  • filmu;
  • literatury;
  • zarządzania kulturą oraz organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych
    i artystycznych;
  • intermediów, projektów interdyscyplinarnych i z wykorzystaniem nowych technologii;
  • opieki nad zabytkami
 
Termin składania wniosków upływa 22 czerwca 2015 roku.
 
Więcej informacji: http://www.bip.krakow.pl/?id=93