Zmiany w Konkursie na modernizację Gmachu Głównego MNK


Ze względu na uwagi do treści Regulaminu Konkursu złożone przez SARP, Muzeum Narodowe w Krakowie wprowadziło zmiany w treści Regulaminu Konkursu oraz w załączniku 4 tj. istotnych postanowieniach umowy. W związku z tym zmianie ulega ponownie harmonogram Konkursu.
Więcej informacji: tutaj.