Życzenia Świąteczne 
Radosnych Świąt Wielkiejnocy
życzą
Prezes, Zarząd oraz Pracownicy biura
Stowarzyszenia Architektów Polskich
Oddział w Krakowie