V edycja Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego


Z przyjemnością informujemy, że została ogłoszona V edycja Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawanego szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie studia I stopnia, uzyskali licencjat oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).
Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także podjęcie dodatkowej edukacji.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera dane osobowe studenta oraz opis jego osiągnięć twórczych (w tym “mały dyplom” uzyskany na zakończenie studiów I stopnia). Wnioski wraz z portfolio składać można w biurze SARP Kraków przy Pl. Szczepańskim 6 w terminie do 31 marca 2015 do godziny 18:00.

Jury stypendium wybierze z nadesłanych wniosków 3 Nominacje, spośród których wyłoniony zostanie Laureat Stypendium.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2015 o godzinie 18:00 w Galerii Architektury SARP, przy placu Szczepańskim 6, w Krakowie.

Stypendium ma formę pieniężną, wypłacaną w jednakowej kwocie przez 9 miesięcy i obejmuje okres marzec – czerwiec 2015 oraz październik 2015 – luty 2016. Ponadto, wybranych 6 studentów otrzyma możliwość praktykowania zawodu architekta u Złotego Sponsora Stypendium poprzez odbycie 3-miesięcznej, płatnej praktyki zawodowej.
Stypendysta oraz Nominowani uzyskują prawo do przedstawienia ich sylwetek na stronie www.stypendium.sarp.krakow.pl. Zaproszeni zostaną ponadto do udziału w wybranym projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie.
Każdorazowy laureat Stypendium złoży sprawozdanie merytoryczne z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium, w ciągu miesiąca od zakończenia jego otrzymywania.

Bliższe informacje na stronie: www.stypendium.sarp.krakow.pl oraz w biurze Oddziału e-mail: sarp@sarp.krakow.pl – tel: 12 422 75 40
 

Zostań stypendystą SARP Kraków!
ZAPRASZAMY!